Souhrnné INFO ZÁŘÍ 2009

MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA GVD
Na základě mimořádné změny GVD byly v termínech 28.9. a 5.10.2009 upraveny směny lokomotivních čet, které byly distribuovány v Opatření VS LČ 80/2009 PJ Praha, a to proti podpisu na všechna nástupní místa strojvedoucích. Tyto změny byly projednány s odbory. Věnujte prosím zvýšenou pozornost rozvrhům směn a informacím od strojmistrů.

TERMÍN ZÁKONITÝCH ZKOUŠEK E1 a E3
Na základě sdělení DÚ (Drážního úřadu), upozorňuji strojvedoucí, kteří mají podanou žádost k zákonitým zkouškám HKV typu E1 a E3, že zkouška proběhne až někdy v listopadu, a to z důvodu naprosto plného vytížení zkušebních komisařů v říjnu. Více informací podá Bc. Dědeček.

POZOR ZMĚNY V KOLÍNĚ !!!
Dle došlé depeše se v Kolíně RUŠÍ odbočka "NADJEZD". Všechny vlaky budou samozřejmě zpravovány rozkazem "V" dle předpisu o změnách v aktivaci návěstidel a úpravě autobloku. Nicméně si v Kolíně dejte POZOR a v případě pochybnosti se nebojte zeptat výpravčích.


AKTIVACE INDIKÁTORU
V Praze hlavním nádraží byl aktivován nový světelný indikátor na návěstidle Lc30 (za 7. nástupištěm). Protože i vlaky ČDC jezdí přes Phn, byli jsme požádáni o předání zpětných informací ( nebo připomínek typu viditelnost, oslnění atd) k provozu tohoto indikátoru. Svoje poznatky zapisujte do hlášení po směně. (DB)

24.09.2009 18:13:33
slzacek

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (6920 | 34%)
Ne (6768 | 33%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one